Ulykkesforsikring med overskudsdeling

Du kan ikke forsikre dig mod ulykker, men med GF's ulykkesforsikring er du godt forsikret ved ulykker. Faktisk kan forsikringen tilpasses præcis dit behov.

I GF gælder princippet:
Jo færre skader, jo større overskud til deling.

Det betyder, at hvis vi sammen forebygger og derved undgår skader, 
kan vi dele et større overskud, når året er omme.

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

Med en ulykkesforsikring får du erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke.  Det betyder fx, at du kan indrette et nyt liv og komme godt videre, hvis du får et handikap pga. en ulykke. Derudover dækker din ulykkesforsikring også udgifter i forbindelse med genoptræning efter en ulykke, fx hos kiropraktor eller fysioterapeut.

Ulykkesforsikringen dækker de personskader, der sker pludseligt, dvs. det som på forsikringssprog hedder ”en pludselig hændelse”. Ulykkesforsikringen dækker ikke svie og smerte, og tabt arbejdsfortjeneste dækker ulykkesforsikringen heller ikke.

Fordele med GF's ulykkesforsikring

Med GF’s ulykkesforsikring er du økonomisk dækket, hvis du har været ude for en ulykke. Samtidig betaler du kun for dækninger, som du ønsker og har behov for. Det giver dig en øget individualitet, fordi du selv vælger til og fra. 

Ulykkesforsikringen består af en solid basisdækning samt en række tilvalg, som tilsammen sikrer, at forsikringen passer lige præcis til dine behov. Uanset din alder og hvilke tilvalg du vælger, får du følgende fordele med din ulykkesforsikring hos GF:

• Individualitet og pris efter din risiko: Du bestemmer, hvilke dækninger du har behov for, og du betaler kun for det, du skal bruge. 

 Ekstra rejsedækninger: Har du et lovligt førerbevis, der er gældende i Danmark, er du dækket på ferierejser i udlandet i op til 60 dage, hvis du eksempelvis lejer en motorcykel, knallert/scooter eller ATV og kommer til skade i en ulykke. Det gælder dog ikke for formålsrejser som fx en motorcykelferie tværs over USA, og dækningen skal ses som et supplement til en rejseforsikring.

• Ekstra god dækning af børn: Børn i husstanden, der er yngre end 1 år, er dækket gratis, hvis de er noteret på policen. Vi dækker også tandskader, behandlingsudgifter, fingererstatning, ekstra rådighedsbeløb til børn, indtil barnet fylder 18 år. Kosmetiske operationer efter brandskader dækker vi, indtil barnet fylder 25 år. 

• Fuld dækning hele livet: Du får ikke nedsat din erstatning på grund af alder – og vi har et prisbilligt alternativ, hvis du er over 60 år. 

 

Få tilbud på ulykkesforsikring

 

Sådan er GF’s ulykkesforsikring opbygget 

Opbygningen af ulykkesforsikringen giver dig mulighed for individuel sammensætning, som du muligvis kender det fra fx vores hus- eller indboforsikring. Grundstenen i vores ulykkesforsikring er en solid basisdækning, og hertil vælger du de tilvalgsdækninger, der passer præcist til dig. 

Basisdækningen består af følgende dækninger:

✓ Varigt mén på 5 % (standard), 8 % eller 10 %. Alle er inklusiv:

✓ Tandskadebehandling til rimelige og nødvendige udgifter.

✓ Behandling hos en fysioterapeut, kiropraktor eller registreret alternativ behandler.

✓ Psykologhjælp i op til 12 samtaler.

✓ Fingererstatning på 15.000 kr. ved knogleamputation af ring-/lillefingers yderste led med en méngrad under 5 %.

✓ Knæskader på 5 % (standard) eller 8 %.

Børn (0-18 år) forældrene får et ekstra rådighedsbeløb på 100.000 kr. ved en méngrad over 30 %, begravelseshjælp på 50.000 kr. samt dækning døgnet rundt ved både Risikosport og Højrisikosport. Både børn og unge (18-25 år) får dækket kosmetisk operation efter en brandskade eller skoldning, op til 20.000 kr., hvis skaden giver en méngrad på minimum 5 % og ikke dækkes fra anden side. 

Både voksne (25-59 år) og seniorer (+ 60 år) kan få nye briller eller kontaktlinser efter en øjenskade på minimum 5 %, mens der til vores særlige +60-dækning er mulighed for strakserstatning ved knoglebrud, amputationer og en række andre forskellige årsager.

 

Sammensæt den ulykkesforsikring, der passer til dig

Der er tre ting, du skal tage stilling til, når du sammensætter din ulykkesforsikring. Du skal beslutte, hvornår du er dækket, vælge en forsikringssum og hvilken méngrad, du ønsker. Du kan derfor sammensætte den ulykkesforsikring, som du har behov for ved at besvare følgende spørgsmål:

1. Heltidsdækning eller fritidsdækning? 
Heltid dækker hele døgnet, også under erhvervsarbejde, mens risikofyldt bijob er dækket i op til 10 timer. 
Fritid dækker kun i din fritid og op til 10 timers erhvervsarbejde om ugen. 
Børn under 18 år er automatisk dækket hele døgnet, også under erhvervsarbejde. 

2. Hvor stor skal forsikringssummen være? 
Sum for varigt mén og død skal samlet være på minimum 100.000 kr. pr. person og maks. 3.000.000 kr. (2023)

3. Hvor stort skal et varigt mén være, før du får erstatning?
Vælg mellem 5 %, 8 % eller 10 %. Jo højere méngrad du vælger, desto større skal en skade være, før ulykkesforsikringen dækker. Det er typisk også grunden til, at langt de fleste vælger den laveste méngrad på 5 %."

Vælg de tilvalg, du ønsker

Efter du har valgt dækning, forsikringssum og méngrad, er det en god idé at overveje, om du skal supplere din ulykkesforsikring med tilvalg. Det er individuelt, hvilke tilvalg der passer til dig, men det er vigtigt at tage stilling til dine behov, så du er dækket, hvis du fx rider eller står på ski. 

Har du spørgsmål til, hvordan du kan sammensætte din ulykkesforsikring, kan du blive kontaktet af GF, der hellere end gerne hjælper, forklarer og rådgiver dig med dine valg. 


Ring mig op

Kontakt os

Mail os

 

Nedenfor finder du en beskrivelse af samtlige tilvalg:

• Dobbelterstatning
Med dobbelterstatning får du det dobbelte i erstatning, hvis du får en méngrad over 30 %. Tilvalget kan tegnes af alle i alderen 0-70 år.

• Strakserstatning
Med strakserstatning får du et engangsbeløb på 12.000 kr. ved de fleste typer knoglebrud eller overrivninger af ledbånd i knæ samt akillessene, der ikke medfører varige mén og som forudbetaling for skader, der giver varige mén. Ved flere brud eller overrivninger ved samme skade får du en strakserstatning på 18.000 kr.

• Udvidet strakserstatning
Udvidet strakserstatning er tilvalg til strakserstatning. Den sikrer, at en udbetalt strakserstatning ikke senere fratrækkes i en eventuel erstatning for varigt mén. 

• Børnesygdomsdækning
Dækker, hvis dit barn får en kritisk sygdom, eller hvis dit barn får varige men pga. en sygdom. Dækningen er gratis i barnets første leveår. Læs mere her.

• Fører af motorcykel, scooter, knallert 30/45 og ATV
Tilvalget dækker, hvis du fører en motorcykel, scooter, knallert og scooter 30/45 eller ATV. Tilvalget kan vælges af alle, der er over 14 år.

• Forhøjet varigt mén
Tilvalget er en ekstra god dækning af syn, hørelse, arme, hænder, ben og fødder, som forhøjer en række méngrader i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vejledende méntabel. Tilvalget kan tegnes af alle i alderen 0-70 år. 

• Varigt mén ved sygdom
Dækker ulykkestilfælde, hvor sygdom er årsag til skaden. Derudover dækker den en forværring af et fysisk varigt mén, som skyldes komplikationer som følge af en sygdom. Der er en dækning på 50 %, hvis sygdommen er diagnosticeret, før tilvalget er tegnet og en dækning på 100 %, hvis sygdommen først bliver diagnosticeret efterfølgende. Tilvalget kan tegnes af alle i alderen 0-70 år.

Eksempel: Et kompliceret, åbent benbrud, som hos en rask person forventes at ende med, at benet heler op uden varige mén, kan for diabetikere resultere i øget risiko for amputation af benet og dermed et varigt mén.

• Risikosport
Dækker risikofyldt sport og lignende aktiviteter, hvor risikoen for liv og førlighed må betragtes som højere end ved almindelige sportsgrene. Børn under 18 år, har automatisk dækningen. Læs mere om risikosport her.

• Højrisikosport
Dækker højrisikofyldt sport og andre lignende aktiviteter, hvor risikoen for liv og førlighed må betragtes som højere end ved Risikosport. Børn under 18 år, har automatisk dækningen. Læs mere om højrisikosport her.

• Professionel sport
Dækker professionel sport, hvor den årlige indtægt maksimalt udgør 110.763 kr. (2023) (ikke fuldtidsprofessionel). Det er et tilvalg, der kan vælges af alle. Tilvalget gælder hele døgnet rundt, uanset om der er valgt heltid eller fritid.

OBS! Er den professionelle sportsgren i risiko eller højrisiko, skal der også vælges tilvalg for risiko- eller højrisikosport.

• Begravelseshjælp 
Behovet for hjælp til en begravelse er ikke kun relevant i relation til børn. Det er også relevant for voksne, især ældre. Du kan vælge at tegne tilvalget som krydsulykke, der gør, at boet sparer 15 % i arveafgift. Begravelseshjælp er en fast del af dækningen til børn under 18 år.

• Tyggeskade
Behandling af skader på tænder, som opstår ved spisning, selvom der ikke er tale om et ulykkestilfælde. Tilvalget kan tegnes af alle i alderen 0-70 år.

• Udvidet hjælp
Med udvidet hjælp får du hospitalskompensation på 300 kr. pr. indlæggelsesdag, som følge af et ulykkestilfælde i op til 12 måneder fra indlæggelsesdato. Derudover er der inkluderet hjælp til havearbejde og rengøring med en kompensation på 200 kr. pr. dag i op til 60 dage, hvis du ikke selv kan, eller hvis du som forælder til et forsikret barn, som er kommet til skade, ikke kan gøre rent eller udføre havearbejde, fordi du opholder dig på hospitalet. 

+60 dækning – et alternativ til dig over 60

Seniorer har mulighed for at vælge vores +60 dækning, som er et alternativ til ulykkesforsikringen. Dækningen sikrer strakserstatning ved knoglebrud, amputationer og en række andre skadeårsager. +60 dækker også tandskadedækning som følge af ulykke. 

Du kan udvide +60 dækningen med disse tre tilvalg:

  • Begravelseshjælp
  • Tyggeskader
  • Udvidet hjælp 

Ekstra bonus: Er du medlem af Ældresagen, inkluderer +60-dækningen også psykologisk krisehjælp ved overfald og trafikuheld.

Hvad koster en ulykkesforsikring?

Prisen på en ulykkesforsikring afhænger af flere faktorer, og prisen er derfor individuel. Det er blandt andet dit valg af forsikringssum ved varigt mén samt forsikringssummen ved dødsfald, der er med til at fastsætte prisen på ulykkesforsikringen. Derudover er det af betydning for prisen, hvilken méngrad du vælger, og om du vælger nogle tilvalg til din ulykkesforsikring. 

Ønsker du at se, hvad en skræddersyet ulykkesforsikring koster for dig, kan du udregne din pris i vores online prisberegner. Du er også velkommen til at blive kontaktet af GF, som kan give dig et uforpligtende tilbud på en ulykkesforsikring, der passer til dig.

 

Besøg prisberegneren

Hvad gør jeg, hvis der sker en ulykke?

Står du i den situation, at du skal anmelde en skade på din ulykkesforsikring, har vi gjort det let for dig at anmelde skaden online. Det er aldrig sjovt at stå i en situation, hvor du har brug for din ulykkesforsikring, men når en skade sker, er det rart og betryggende at vide, at GF hjælper dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til din skade, kan du kontakte GF alle hverdage fra kl. 8:30 – 16:00. Du kan også sende os en mail på ulykkesskade@gfforsikring.dk

 

Anmeld skade online

Få rabat på din ulykkesforsikring

Vores ulykkesforsikring er blandt de forsikringer, der giver dig mulighed for at få 10 % i rabat. Samler du tre af dine forsikringer hos GF, tilbyder vi nemlig 10 % i samlerabat på dine forsikringer. 

Hos GF samler vi på glade medlemmer, og udover at du kan få en billigere ulykkesforsikring med samlerabat, får du del i overskuddet. Det er din sikkerhed for, at du aldrig betaler for meget for din ulykkesforsikring – det er nemlig dig og vores 300.000 medlemmer, der får glæde af et eventuelt overskud.

Så let skifter du

Det koster ikke noget, hvis du vil skifte din ulykkesforsikring til GF. Du behøver heller ikke engang at løfte en finger. Vi står for papirarbejdet, og vi er selvfølgelig med dig hele vejen. Hos GF handler det om dig – både før, under og efter, der sker forandringer i dit liv. 
 

Med en ulykkesforsikring kan du få erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke, som medfører varige mén eller død. Hos GF Forsikring kan du selv tilpasse dækningerne efter dit behov.

Det er ikke lovpligtigt at have en ulykkesforsikring, men det er en god ide at have denne forsikring. Hvis du kommer ud for en ulykke, hvor du får varige mén, får du nemlig erstatning fra din ulykkesforsikring.

Prisen på en ulykkesforsikring afhænger blandt andet af dit erhverv, og af hvor store forsikringssummer, som du har valgt ved varigt mén og død.

Der findes ikke en særlig ulykkesforsikring til studerende, men vi beregner prisen ud fra mange forskellige faktorer, primært det liv, du lever lige nu – i arbejde og fritid. Er du studerende og skal have forsikring på dit indbo? Læs mere om GF's studieforsikring her

Børn skal noteres på en af sine forældres ulykkesforsikring, som giver barnet gratis dækning indtil det er 1 år gammelt.

En fritidsulykkesforsikring dækker i din fritid og i op til 10 timers erhvervsarbejde om ugen. 

Hvis du dyrker en farlig sportsgren, så anbefaler vi, at du supplerer din ulykkesforsikring med ekstra tilvalg.

Din erstatning bliver beregnet ud fra den invaliditetssum, du vælger. Får du en méngrad på 20 %, vil din erstatning være på 20 % af den valgte invaliditetssum. Selve méngraden bliver fastsat efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel.

Det vil sige, hvis du får en méngrad på 20 % og har valgt en invaliditetssum på 1.000.000 kr., vil du få udbetalt 200.000 kr. Havde din méngrad været på 30 % eller over, og har du tilvalgt dobbelterstatning, ville du i stedet få udbetalt 600.000 kr. Det skyldes, at du hos GF kan få det dobbelte beløb i erstatning, hvis du tilvælger dobbelterstatning og får en méngrad på over 30 %. 

Ved en ulykke, der giver dig varige mén og kræver behandling, afhænger erstatningens størrelse af, om din behandler har en overenskomst med den offentlige sygesikring, og om du har en lægehenvisning til behandling. Det honorar, som en kiropraktor eller en lægehenvist fysioterapeut skal have, erstatter GF, hvis behandleren har en overenskomst (det såkaldte ydernummer).

Hvis du vælger en behandler, der ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring, og har du ikke en lægehenvisning til en fysioterapeut, er det nødvendigt at få accept af GF for at få dækket behandlingsudgifterne. 

Læs mere om den normale egenbetaling jf. den offentlige sygesikring og dermed om den maksimale dækning for de mest almindelige behandlinger hos: