Førerpladsdækning dækker føreren af bilen

Vidste du, at kommer du ud for ulykke uden en modpart, fx hvis du kører ind i et træ, så er dine passagerer faktisk bedre sikret end du selv er som fører af bilen?

En førerpladsdækning sikrer dig en erstatning, hvis du som fører af din bil er involveret i en soloulykke, hvor der ikke kan udbetales erstatning gennem en ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring eller lignende ordninger. 

Her på siden kan du blive klogere på alle fordele ved at tegne førerpladsdækning. 

Hvad er førerpladsdækning?

Førerpladsdækning er et vigtigt tilvalg til din bilforsikring, da den dækker dig som fører af bilen ved soloulykker - også hvis du låner bilen ud. Det er særligt relevant, fordi bilens ansvarsforsikring kun dækker skader på andre personer eller deres ting. Med førerpladsdækningen får du altså en ekstra sikkerhed for dig selv i tilfælde af en soloulykke. 

Det er værd at bemærke, at førerpladsdækningen ikke kræver, at du har en kaskoforsikring, og det ligestiller dig som fører med passagerne i bilen. Derfor anbefaler vi førerpladsdækning til alle vores medlemmer. 

Se vores bilforsikring

Få en god førerdækning hos GF Forsikring

Fordele med førerpladsdækning

Det er de færreste, der ved, at du som fører af en privatbil ikke automatisk er dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring, hvis du kommer ud for en soloulykke. Den omfatter nemlig kun passagerer og det erstatningskrav, du kan blive holdt ansvarlig for. 

✓ Der er flere fordele ved førerpladsdækning:

✓ God dækning til lav pris på ca. 300 kr. årligt

✓ Sidestiller føreren af bilen med passagerer

✓ Erstatning ved varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab

✓ Adgang til medlemsfordele som Sikker Bag Rattet efter ulykke

Se alle medlemsfordelene hos GF

Hvad dækker førerpladsdækning?

Som tidligere nævnt vil du med førerpladsdækningen få udbetalt erstatning i tilfælde af en soloulykke, hvor du ikke kan modtage erstatningen fra en anden ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring eller lignende ordninger. Beløbet bliver beregnet i henhold til reglerne i Erstatningsloven.

Størrelsen på en eventuel erstatning kan derfor være både betydningsfuld og væsentlig, da du med en førerpladsdækning bliver dækket ved:     
 

✓ Varigt mén

✓ Tabt arbejdsfortjeneste

✓ Svie og smerte

✓ Erhvervsevnetab

✓ Udgifter til behandling, medicin og transport

✓ Tandskade

✓ Forsørgertabserstatning

✓ Begravelsesudgifter

Få tilbud på førerskadedækning

Faktaboks: Hvad er en soloulykke?

En soloulykke – også kaldet eneulykke – er en ulykke, hvor der kun er ét køretøj og ingen modpart involveret. Soloulykker sker oftest uden for byzonerne, hvor hastighedsgrænsen er højere. De seneste tal for 2021 viser, at 64% af alle soloulykker sker uden for byzoner. 

Derudover er der en overrepræsentation af unge mænd i eneulykker, hvor mere end hver femte ulykke er med en ung mand på mellem 18 og 24 år som fører. Mere end halvdelen af alle solouheld sker desuden i weekenden, hvor der er en overvægt af uheld mellem kl. 18-6. I aften- og nattetimerne finder ligeledes over halvdelen af alle soloulykker sted.

Kilde: Vejdirektoratet, Trafikulykker for 2021