Ansvarsforsikring - Hvad skal jeg vide?

Der findes ansvarsforsikringer til fx motorkøretøjer, husejere, dyr, droner og private personer. Nogle er lovpligtige, mens andre er valgfrie. Du får her et overblik over de ting, der er værd at vide om ansvarsforsikring for privatpersoner.

Hvad er en ansvarsforsikring? 

En ansvarsforsikring dækker dine udgifter, hvis du ved et uheld gør skade på andre eller deres ting, og du bliver gjort erstatningsansvarlig. Derudover sikrer den, at et uberettiget erstatningskrav mod dig bliver afvist. Med en ansvarsforsikring er det sådan, at et erstatningskrav kun er berettiget til at blive dækket, hvis kravet hviler på et ansvarsgrundlag. Det betyder, at ansvarsforsikringen kun dækker dit erstatningsansvar og ikke dig selv eller dine personlige ejendele, hvis du skader andre eller deres ting. Det kan fx være, hvis du er så uheldig at ramme en fodgænger, mens du kører i din bil. Så dækker forsikringen skaderne på fodgængeren og fodgængerens tøj. Derimod dækker den ikke de skader, der måtte være kommet på din bil.

Valgfrie ansvarsforsikringer

Der er ansvarsforsikringer, som ikke er lovpligtige, men som er rare at have. Det er både husejeransvar og den private ansvarsforsikring gode eksempler på.

Uforudsete udgifter er aldrig sjove, men især erstatningssager tilknyttet personskader kan være bekostelige. Det er dog altid selve skadesituationen, der afgør hvilken ansvarsforsikring, der dækker udgiften.

Hvad koster en ansvarsforsikring?

Prisen afhænger af, hvilken ansvarsforsikring der er tale om. Ofte er det sådan, at ansvarsforsikringen er en del af en anden forsikring. Det kan være som husejeransvar til husforsikringen, men det kan også være som ansvarsforsikring til enten din bilforsikring eller kæledyrsforsikring

Tip: Prøv vores prisberegner for at se, hvad dine forsikringer koster, og om du kan blive bedre dækket til en billigere pris hos GF.   

 

Besøg prisberegneren

Lovpligtig ansvars forsikring | GF Forsikring

De lovpligtige ansvarsforsikringer

Der findes flere forskellige lovpligtige ansvarsforsikringer. Hvis du ejer fx en hund, hest, drone eller bil, er du forpligtet til at have en lovpligtig ansvarsforsikring.

 Hvis du ejer en bil, motorcykel eller knallert/scooter, skal du ifølge færdselsloven have en af følgende:

Lovpligtig ansvarsforsikring til bil

Lovpligtig ansvarsforsikring til motorcykel

Lovpligtig ansvarsforsikring til scooter og knallert

Ekstra info: Den lovpligtige hundeansvarsforsikring er altid inkluderet, når du tegner din kæledyrsforsikring hos GF. Derudover er ansvarsforsikring til din hest en fast del af GF's indboforsikring, så længe hesten ikke bruges i erhvervsøjemed.

 

Godt råd til din ansvarsforsikring 

Din ansvarsforsikring dækker ikke moralsk ansvar. Moralsk ansvar er en skade, hvor du føler, at du bør erstatte skaden, men ikke er erstatningsansvarlig efter dansk retspraksis. Dit moralske ansvar vil derfor ofte bygge på et følelsesladet ansvar, enten fordi du har et venskabeligt forhold, er beslægtet eller har en anden relation til den skadelidte. 

Du skal dog aldrig bare sige ”ja” til at betale en erstatning – det bør du overlade til GF, da det ikke er sikkert, at du er erstatningsansvarlig efter lovgivningen. Siger du først ja til et erstatningskrav, forpligter du dig uden med sikkerhed af vide, at du er dækket.

 

Sådan fungerer det i praksis

Det kan være svært at vurdere, om du er erstatningsansvarlig for en skade. Få gerne på skrift, hvad det er, skadelidte mener, der er sket, og hvorfor du er ansvarlig for skaden. Herefter tager vi hos GF stilling til, om du er erstatningsansvarlig for skaden eller ej. 

Hvis det viser sig, at du er erstatningsansvarlig, udbetaler vi erstatning til skadelidte ud fra de gældende regler om erstatningsansvar. 

Her kan du anmelde en skade på din husejer- og privatansvarsdækning.
 
 

Hvad dækker den private ansvarsforsikring ikke?

Din private ansvarsforsikring dækker, så længe skaden ikke er forårsaget med vilje, eller skadelidte har opfordret dig til at forvolde skaden. Dog dækker den ikke, hvis der er tale om et ’hændeligt uheld’. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være situationer, hvor ansvarsforsikringen ikke dækker. Det kan eksempelvis være:

✓ Skader på dig selv eller dine egne ting

✓ Skader i forbindelse med erhverv eller arbejde for andre

✓ Skader der er sket, mens du er påvirket af alkohol

✓ Skader der skyldes et hændeligt uheld

Tjek altid dine forsikringsbetingelser

En privatansvarsforsikring dækker som udgangspunkt ikke skader på lånte ting, men der er en række undtagelser, hvor forsikringen faktisk går ind og dækker. Du kan se de gældende forsikringsbetingelser på din personlige side, MitGF. Her kan du se, hvad ansvarsforsikringen dækker og ikke dækker. Hvis du ikke er medlem i GF, kan du under de gældende forsikringsbetingelser til enten hus-, indbo-, bil-, kæledyr-, drone- eller motorcykelforsikring se, hvad ansvarsforsikringen dækker, hvis du skifter til GF.

 

 

Lovpligtig ansvar forsikring | GF Forsikring

Få nyheder fra GF Forsikring

Over 150.000 danskere får allerede nyhedsbrev fra os.
Vil du også være med?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev