Garantifonden

GF Forsikring er omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

  1. Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)
  2. Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer
  3. Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
  4. Kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer
  5. Bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme
  6. Arbejdsulykker hvis et skadeforsikringsselskab får inddraget sin tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed eller går konkurs.

Læs mere om garantifonden her