Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

  Forretningside, formål og strategi

  GF står for “Gruppe Forsikring”, fordi alle medlemmer er tilknyttet en af de selvstændige forsikringsklubber, der står for salg af forsikringer til medlemmerne. Vi er ikke sat i verden for at skabe afkast til aktionærer, men kan som medlemsejet selskab koncentrere os om at levere nærværende service og rådgivning, samt gode produkter til fornuftige priser. Her er overskudsdelingen fortsat en vigtig brik, og i GF Forsikring får man også del i overskuddet, selv om man har haft en skade i årets løb. Et solidarisk forsikringsprincip, vi har fastholdt siden selskabets start i 1967.

  GF Forsikring er et erhvervsdemokratisk selskab rundet af andelstanken. Vi startede som en folkelig bevægelse tilbage i tresserne, hvor stadig flere danskere fik egen bil, og hvor bilforsikringen var en stor post på familiens budget. Privatøkonomien blev presset for mange danskere i takt med at priserne på forsikringer steg og steg ude af takt med de faktiske skadeudgifter. Det fik flere og flere til at gå sammen i grupper, hvor man forsikrede hinanden gensidigt. Gennem årene har GF Forsikring haft stor medlemsfremgang, og i takt med fremgangen er stadig flere forsikringer kommet på produktpaletten. Først var det bilforsikring, siden kom flere private forsikringer til – hus, indbo og ulykke – og en lang række tilvalgsdækninger, der opfylder medlemmernes skiftende forsikringsbehov. Senest begyndte GF Forsikring i 2017 at forsikre mindre erhvervsvirksomheder. Og i de kommende år vil vi styrke denne del af forretningen massivt.

  Vores fortsatte og fornemste opgave er at sikre medlemmerne – med overskud til hinanden som formål.

  Overskud til hinanden

  Hvordan fungerer overskudsdelingen?

  Vores model for overskudsdeling fungerer på den måde, at vi hvert år, når året er ved at være omme, gør skader og regnskab op for de seneste 12 måneder. I GF Forsikring får medlemmerne del i årets overskud i form af en særlig rabat, som vi trækker fra prisen på forsikringerne, hver gang medlemmerne betaler dem i årets løb.  Medlemmernes gode adfærd har medvirket til, at vi de seneste fem år har delt mere end 1 mia. kroner med medlemmerne.

  I GF gælder det solidariske princip. Derfor får det enkelte medlem også del i overskuddet, selvom han eller hun har haft en skade i årets løb.

  Læs mere om overskudsdeling

  Både privat og erhverv

  Både privat og erhverv

  GF Forsikrings hovedaktivitet er skadeforsikring i Danmark. Vores største forretningsområde er privatforsikringer. Samtidig er erhvervsforsikringer et voksende forretningsområde, som vi vil styrke i de kommende år.

  Medlemmerne er de egentlige ejere

  Medlemmerne er de egentlige ejere

  Vi er ejet af medlemmerne via selvstændige forsikringsklubber. Så snart man tegner en forsikring, bliver man automatisk medlem af en forsikringsklub. Hver klub er en erhvervsdrivende forening, som har aktier i GF Forsikring a/s.

  Der er to typer GF-klubber. Regionalklubberne er åbne for alle inden for et afgrænset lokalområde, mens firma-/ fagklubberne henvender sig til ansatte inden for bestemte virksomheder eller fagområder på tværs af landet. Via klubstrukturen sikrer vi, at ejerskabet fortsat er lokalt forankret og tæt på det enkelte medlem.

  Hidtil har medlemskabet, af historiske grunde, været forbeholdt kunder med bilforsikring. For at ligestille forsikringstagerne og styrke GF’s demokratiske fundament udvidede vi i 2021 medlemskabet, så det omfatter alle over 18 år, der betaler for en forsikring. Som medlem får man – ud over sine forsikringer – adgang til en række ekstra medlemsfordele. Man får samtidig stemmeret til klubbens generalforsamling og kan vælges til klubbestyrelsen. Og blandt klubbestyrelsesmedlemmerne over hele landet vælges der repræsentanter til bestyrelsen i GF Forsikring a/s.

  Mere om medlemskabet.

  Strategi

  I 2023 fastlagde vi en ny formålsdrevet strategi. Vores mål er at blive Danmarks foretrukne medlemsejede forsikringsselskab i 2028. Målet er ikke vækst i sig selv, men væksten er et middel til at møde de fortsat øgede forventninger til os som finansielt selskab – både fra vores medlemmer, medarbejdere, lovgivningen og samfundet omkring os.

  Vores strategiske pejlemærker er:

  ✓ Personlig og professionel medlemsoplevelse

  ✓ Forenklede og tidssvarende produkter

  ✓ Formålsdrevet og relevant organisation

  ✓ Konkurrencedygtig digital platform

  ✓ Effektiv distribution og aktivitetsskabelse

   

  Vi baserer vores arbejde på tre fælles GF-værdier:

   

   

  Tillid

  Fundamentet for vores relationer Som GF’ere gør vi alt, hvad vi kan, for at gøre os fortjent til vores medlemmers og kollegers tillid. For at opnå tillid går vi selv forrest og udviser tillid til vores omgivelser. Det gør vi ved at være ærlige, overholde aftaler og respektere hinandens beslutninger.

   

   

  Passion

  Det gør en forskel at brænde for tingene Som GF’ere sætter vi en ære i at gøre vores bedste for vores medlemmer og levere gode resultater for forretningen. Vores passion kommer til udtryk i vores adfærd over for vores medlemmer og kolleger og de aftryk, vi efterlader i samfundet.

   

   

  Professionalisme

  En forudsætning for at lykkes Som GF’ere stiller vi høje krav til hinanden og respekterer vores forskellige fagligheder og kompetencer. Vi udviser professionalisme ved at være grundige og ordentlige i alt, hvad vi gør – og vi baserer vigtige beslutninger på viden og fakta.

  Strategiske mål for 2028

   

  Medlemstilfredshed:

  NPS 62

  Medarbejderengagement: eNPS 50
  Toplinje: 4,5 mia. kr.
  Lønsomhed: Combined ratio 96
  Omkostninger: Omkostningspct. 22
  Bæredygtighed (ESG): Bedre halvdel i branchen

   

  Med strategien styrker og udvikler vi vores privat- og erhvervsforretning til gavn for medlemmerne.