Afgørelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har den 29. juni 2016 påbudt, at GF Forsikring skal ændre de informationer, der gives på prisberegneren for bilforsikring på hjemmesiden, for at undgå at informationerne kan vildlede medlemmerne.

Det skal klart og utvetydigt straks fremgå af beregneren, at den oplyste pris forudsætter, at medlemmet har tegnet én eller flere forsikringer hos os.

GF Forsikring har taget påbuddet til efterretning

Det er ikke tilstrækkeligt, at den relevante information vises i et særskilt informationsvindue. Vi har derfor taget påbuddet til efterretning og ændret, således det fremgår tydeligt ved beregning af bilforsikring, at det er en forudsætning for den viste pris, at der købes yderligere en forsikring.

GF Forsikring

4. juli 2016

[Finanstilsynets afgørelse]