Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Generel information om klagevejledning

1. Klag til sagsbehandler 
Start med at ringe til sagsbehandleren. Alternativt din forsikringsklub, hvis du ønsker at klage over klubben (forsikringsformidleren). Det er nemmest både for dig og os, hvis sagen kan løses på den måde. 
Hvis du ikke har telefonnummeret til din sagsbehandler eller din forsikringsklub, kan du ringe 7013 8080. 
Du er også velkommen til at sende en mail på gf@gfforsikring.dk.
 
2. Klag til GF’s kvalitetsafdeling/klageansvarlig 
Er du ikke tilfreds, efter at du har talt med sagsbehandleren/din forsikringsklub, så kan du kontakte vores kvalitetsafdeling for at få revurderet din sag. Kvalitetsafdelingens specialister vil se på din sag med friske øjne. 
Ring 7224 4510 eller send mail til kvalitetsafdeling@gfforsikring.dk
 
Du kan også sende din klage som brev til: GF Forsikring a/s, att. Kvalitetsafdelingen, Jernbanevej 65, 5210 Odense NV. 
 
3. Klag til Ankenævnet for Forsikring 
Hvis du som privat stadig ikke er tilfreds, efter at du har været i kontakt med GF og din sag er blevet revurderet, så har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Nævnet behandler klager over afgørelser vedrørende alle typer af private forsikringer. Nævnet behandler ikke klager over erhvervsforsikringer.
 
4. Klag til Europæisk klageportal
Hvis du har købt en forsikring online, kan du i stedet vælge, at klage over vores afgørelse af din sag til den Europæiske klageportal. 
 
Klagen skal indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via portalen forbrug.dk
 
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her.
 
Ved indgivelse af en klage skal du angive GF Forsikrings mailadresse, som er gf@gfforsikring.dk.