Velkommen hos GF Pharma

Klub 174 Kge

Om GF Pharma

GF Pharma er en af de selvstændige forsikringsklubber i GF Forsikring a/s.

Idéen med en forsikringsklub er, at ansvarsbevidste mennesker søger sammen i et forsikringsfællesskab om forsikringer.

Alle ved jo, at det er kunderne, der via forsikringspræmien kommer til at betale for de skader, forsikringsselskabet skal dække. Idéen er derfor, at du med din egen adfærd er med til at sikre, at klubbens samlede skadesudgifter begrænses mest muligt, uden at det går ud over dækningen, hvis skaden alligevel skulle indtræffe.

Belønningen? - Det overskud, du er med til at skabe i klubben, kommer tilbage til dig selv og de øvrige medlemmer i klubben! 

GF Pharma har eget bilskaderegnskab, hvilket betyder, at udgifterne til medlemmernes skader gøres op hvert år, således at overskuddet udbetales til medlemmerne i form af billigere forsikringer det kommende år. Regnskabet opgøres fuldstændig, som var klubben et selvstændigt forsikringsselskab, men forskellen er - og den er væsentlig - at klubbens medlemmer selv er med til at sætte grænserne for risikoen ved at definere, hvem klubben består af. Vi arbejder målrettet på at tiltrække gode og ansvarsbevidste medlemmer og på at sørge for, at de værste ulykkesfugle sies fra i tide.

Klubbens skadesudvalg vurderer løbende de anmeldte skader og kan indstille at opsige et medlemskab, der viser sig at belaste fællesskabets økonomi i urimelig grad.

OverskudsGrafik_til_Klubhjemmeside_web 

Hvem kan blive medlem og tegne forsikringer
Du kan blive medlem af GF Pharma og tegne forsikringer hos os, hvis du er ansat i en virksomhed, som arbejder inden for den farmaceutiske industri i Danmark. Tillige nære slægtninge til medarbejdere samt pensionister fra samme kreds.

Klubben kan også tilbyde at oprette en firmaaftale med relevante virksomheder inden for den farmaceutiske industri. Sådanne ’gruppeaftaler’ skræddersys til den enkelte virksomhed og dennes medarbejdere og kan – efter nærmere forhandling – indebære særlige fordele for alle forsikringstagere, der er tilknyttet den pågældende virksomhed. Fremsynede virksomheder kan på denne måde øge værdien af en aktiv medarbejderpleje. 

Læs mere om klubsystemet og vores øvrige organisation.

Ud over bilforsikring kan du også tegne dine øvrige privatforsikringer gennem GF Pharma. Der ydes 10 % samlerabat på prisen for alle sådanne andre privatforsikringer ved tegning af mindst 3 af vore forsikringsprodukter (f.eks. indbo - ulykke – hus).

Forsikringsklubben GF Pharma ledes af en bestyrelse valgt blandt medlemmerne. Klubbens vedtægter kan ses her.

Bestyrelsen arbejder for fortsat gode forsikringsbetingelser og lave præmier med særlig fokus på forsikring af køretøjer. Klubbens daglige arbejde og medlemskontakt varetages fra kontoret i Strandvejen 59. Gennem kontoret kan medlemmerne få råd og vejledning i forsikringsmæssige anliggender og i evt. skadesituationer.

 

Anbefal et nyt medlem og få rabat