Sag om ligebehandling og graviditet

Afslutning af sag om forsikringsvilkår i strid med forsikringsligebehandlingsloven

Resumé af bødeforlæg 
GF Forsikring a/s har i perioden fra juni 2019 til juni 2021 haft forsikringsvilkår, der var et brud på reglerne i § 18 b i lov om Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser (forsikringsligebehandlingsloven).
På den baggrund modtog GF Forsikring a/s den 23. december 2021 et bødeforlæg fra Statsadvokaten på 350.000 kroner, som vi i dag har valgt at acceptere. 

GF Forsikrings kommentar til bødeforlægget
Vi må erkende, at vi ikke har været vågne nok på dette område. Vi er kede af, at vores forsikringsvilkår her ikke har afspejlet den samfundsmæssige udvikling i en periode. 

I oktober 2020 modtog vi – i lighed med en række andre selskaber – en anmodning fra Finanstilsynet om en redegørelse for overholdelse af forsikringsligebehandlingsloven. I juli 2021 modtog vi – som et blandt 14 forsikringsselskaber – udkast til påbud samt politianmeldelse for lovbrud.
Forsikringsvilkårene er i dag rettet, så de er i overensstemmelse med forsikringsligebehandlingsloven.  Derudover har vi skrevet ud til mere end 330.000 tidligere og nuværende medlemmer og opfordret dem til at kontakte os, hvis de mener at være blevet forskelsbehandlet på grund af graviditet. Efterfølgende har vi fået ganske få henvendelser. Vi har fortsat ikke identificeret nogen sager, hvor GF’s medlemmer er blevet forskelsbehandlet.


GF Forsikring a/s, 1. februar 2022