GF Forsikrings gebyrer, afgifter og bidrag

  Når du køber en forsikring, betaler du også for en række gebyrer og lovbestemte afgifter og bidrag. Fra 2024 ændrer vi måden, vi opkræver disse gebyrer og afgifter på. Det kan du læse mere om her på siden. 

  Betaler du dine forsikringer årligt 
  Betaler du dine forsikringer årligt, vil alting se ud, som det plejer. Her betaler du såvel dine forsikringer som gebyrer og afgifter en gang om året. 

  Betaler du dine forsikringer månedligt, kvartalsvis eller halvårligt 
  Betaler du dine forsikringer i rater hver måned, kvartal eller halvår, har du hidtil også betalt gebyrer, afgifter og bidrag i rater. Men fra 2024 opkræver vi hele beløbet for afgifter og gebyrer en gang årligt – mens du fortsat betaler dine forsikringer i de rater, du har valgt.  

  Se her på siden, hvornår på året, vi opkræver de forskellige afgifter, bidrag og gebyrer, hvad de indebærer, og hvad de koster for: 

  • Lovbestemte afgifter/bidrag for private medlemmer
  • Lovbestemte afgifter/bidrag for erhvervsmedlemmer

  Hovedforfald

  Hovedforfald er årsdagen for den dato, hvor din forsikring trådte i kraft. Man kunne lidt kækt kalde det din forsikrings fødselsdag. Hovedforfald falder en gang om året på din forsikrings fødselsdag.

  Lovbestemte afgifter/bidrag for private medlemmer

  Lovbestemte afgifter/bidrag for private medlemmer 

  Miljøbidrag 

  Beløb: 84 kroner om året pr. police  
  Opkræves: Ved hovedforfald 
  Gælder for følgende forsikringer: Ansvarsforsikringen for person- og varebiler 

  Bidraget hjælper med at betale den skrotpræmie bilejere modtager, når de sender deres gamle bil til skrot eller ophugning. Formålet med bidraget er at gøre det let og overskuelig for en bilejer at sende sin bil til skrot, så den ikke ender med at forurene naturen. 

  Bidrag til Garantifonden  

  Beløb: 40 kroner om året pr. police 
  Opkræves: Ved hovedforfald 
  Gælder for følgende forsikringer: Bil, motorcykel, indbo, hus, sommerhus/fritidshus og kørende maskiner 

  Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs 

  Naturskadeafgift 

  Beløb: 40 kroner om året pr. police  
  Opkræves: Ved første opkrævning i kalenderåret 
  Gælder for følgende forsikringer: Hus-, sommerhus-, og indboforsikring 

  Du betaler en årlig afgift til staten for forsikringer med branddækning af bygninger, sommerhuse og indbo. Afgiften går til en erstatningspulje, der betaler skader efter stormflod, stormfald, oversvømmelse og tørke. Det er Naturskaderådet, der afgør, om der er belæg for at betale erstatning/tilskud.  

  Skadeforsikringsafgift 

  1,1 % af prisen på alle dine skadeforsikringer (fastsat af staten)  
  – undtaget motoransvarsforsikringer  
  Opkræves: Løbende 
  Formål: GF Forsikring opkræver skadeforsikringsafgift på vegne af og til staten i forbindelse med køb af nye forsikringer, ændringer og fornyelser (hovedforfald).  

  Statsafgifter/ansvarsafgifter 

  230 kroner om året på knallert- og EU-knallertforsikringen (fast statsafgift) 
  42,9 % af prisen på ansvarsforsikringen på bil og motorcykel 
  Opkræves: Løbende bortset fra afgift vedr. knallert og EU-knallertforsikringen, som er ved hovedforfald.
   
  GF Forsikring opkræver statsafgifter på motorkøretøjer (bil, motorcykel, EU-knallert og knallert) på vegne af og til staten. 
  Lovbestemte afgifter/bidrag for erhvervsmedlemmer

  Lovbestemte afgifter/bidrag for erhvervsmedlemmer 

  Miljøbidrag 

  Beløb: 84 kroner om året pr. police  
  Opkræves: Ved hovedforfald 
  Gælder for følgende forsikringer: Ansvarsforsikringen for person- og varebiler 

  Bidraget hjælper med at betale den skrotpræmie bilejere modtager, når de sender deres gamle bil til skrot eller ophugning. Formålet med bidraget er at gøre det let og overskuelig for en bilejer at sende sin bil til skrot, så den ikke ender med at forurene naturen. 

  Arbejdsmiljøbidrag 

  1,9 % af prisen på arbejdsskadeforsikringen 
  Opkræves: Løbende 
  Bidraget sendes til staten, hvor det bidrager til Arbejdsmiljørådets aktiviteter for et bedre arbejdsmiljø.

  Naturskadeafgift 

  Beløb: 40 kroner om året pr. police  
  Opkræves: Ved første opkrævning i kalenderåret 
  Gælder for følgende forsikringer: Erhvervsbygning- og løsøreforsikring

  Du betaler en årlig afgift til staten for forsikringer med branddækning af bygninger. Afgiften går til en erstatningspulje, der betaler skader efter, stormflod, stormfald, tørke og oversvømmelse. Det er Naturskaderådet, der afgør, om der er belæg for at betale erstatning/tilskud. 

  Bidrag til Garantifonden  

  Beløb: 30 kroner om året (pr. fuldtidsforsikrede)  Opkræves: ved hovedforfald 
  Gælder for følgende forsikringer: Arbejdsskadeforsikringer 

  Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs.

  Skadeforsikringsafgift 

  1,1 % af prisen på alle dine skadeforsikringer (fastsat af staten)  
  – undtaget motoransvarsforsikringer  
  Opkræves: Løbende 
  GF Forsikring opkræver skadeforsikringsafgift på vegne af og til staten i forbindelse med køb af nye forsikringer, ændringer og fornyelser (hovedforfald). 

  Statsafgifter/ansvarsafgifter 

  230 kroner om året på knallert- og EU-knallertforsikringen (fast statsafgift) 
  42,9 % af prisen på ansvarsforsikringen på bil og motorcykel 
  Opkræves: Løbende
   
  GF Forsikring opkræver statsafgifter på motorkøretøjer (bil, motorcykel, EU-knallert og knallert) på vegne af og til staten. 
  Øvrige gebyrer

  Øvrige gebyrer, som opkræves af GF Forsikring

  • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 45 kr. hvis du betaler dine præmier via indbetalingskort. Gebyret dækker udgiften for at udstede og sende opkrævningen pr. post og håndtering af fejlindbetalinger og returforsendelser.  
    
   Betaler du elektronisk via Betalingsservice, opkræver vi intet gebyr.

  • Opkrævnings- og administrationsgebyr på 30 kr. for at udstede og sende opkrævet selvrisiko ved indbetalingskort. 

  • I tilfælde af opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel opkræver vi et gebyr. Gebyret varierer alt efter, hvilken forsikring der er tale om, og hvor længe forsikringen har været i kraft. Gebyrerne afspejler de omkostninger vi har ved salg og etablering af dine forsikringer (se oversigt). 

  • Mangler dit køretøj en lovpligtig motoransvarsforsikring, opkræver DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) et dagsgebyr. Læs mere om gebyret og prisen på gebyret.

  • Rykkergebyr - betaler du for sent, sender vi et rykkerbrev og opkræver et gebyr på 100 kr. i administrationsomkostninger for hvert brev, vi sender til dig. 

  Ring til os

  + 45 70 13 80 80

  Vi sidder klar til at hjælpe dig!