Køb af lejlighed? Sådan forsikrer du dig

 

Hvordan du skal forsikre din lejlighed, afhænger af, om du er ejer eller lejer. Her får du overblik over forskellene og de ting, der er værd at vide om forsikring af en lejlighed.

Tegn altid en indboforsikring

Der er forskel på at eje, leje og være andelshaver, men uanset hvilken lejlighedsform, du har, bør du tegne en indboforsikring. Det er indboforsikringen, der bl.a. dækker ved indbrud, brand, visse vandskader og hærværk, men den indeholder blandt andet også ansvarsdækning, som dækker i tilfælde af, at du kommer til at skade andre eller deres ting. Du får dermed en god ”all-round”-dækning, som du kan tilpasse dine behov.Ejerforeningen eller udlejer forsikrer bygningen

Hvis du køber et hus, er det ofte sådan, at realkreditinstituttet vil kræve, at du tegner en husforsikring. Sådan er det ikke, hvis du vil leje eller købe en lejlighed. Her er det i stedet ejerforeningen eller udlejeren, der står for at forsikre bygningen. Det er vigtigt, at du tjekker, om der er bygningsdele, som ikke er dækket – det kan være vinduer og sanitet.

Hvis det er tilfældet, er det en god idé at tilvælge glas og sanitet til din indboforsikring.

Har du brug for til hjælp til køb af lejlighed? Så læs med her

Hvad skal jeg vide, inden jeg køber lejlighed?

Som køber af en ejerlejlighed skal du vide, at du har undersøgelsespligt. Det betyder, at du ikke efterfølgende kan påpege eventuelle fejl og mangler, der burde være konstateret ved en besigtigelse.

Derfor er det vigtigt, at du foretager en grundig gennemgang af hele lejligheden – det gælder alt fra døre, vinduer, gulve og loft til elinstallationer. En god idé er derfor, at du gennemgår det hele sammen med en byggesagkyndig. Det er langt fra altid, at der udarbejdes tilstandsrapporter til ejerlejligheder. Det skyldes, at det i praksis betyder, at der skal laves tilstandsrapporter for hele ejendommen, og det vil ofte blive dyrt.

Sælger hæfter for fejl og mangler

Hvis ikke, der er udarbejdet en tilstandsrapport, kan der ikke indhentes et tilbud på en ejerskifteforsikring – det gør, at sælger hæfter for fejl og mangler i 10 år. Det vil også sige, at hvis du som køber opdager en skjult skade i lejligheden, kan du få dækket udgifterne til udbedring af skaden af den forrige ejer.

Sælgeren kan dog tegne en sælgeransvarsforsikring, der løfter hovedparten af det ansvar, som sælger har. Det ændrer dog ikke på, at du stadig er berettiget til erstatningen, hvis der er tale om en skjult fejl eller mangel, som ikke var synlig ved besigtigelsen.

Undersøg ejendommen som helhed

Det er ikke blot lejligheden, du skal besigtige. Det gælder også selve ejendommen, da du som køber er med til at finansiere vedligeholdelse og renovering af fællesarealer.

Derfor er det altid en god idé, at du sammen med en byggesagkyndig undersøger tagets tilstand, facaden og andre områder som trapper, vinduer og kælder, hvor der er fællesudgifter til.

Spørg gerne i ejerforeningen, om der foreligger tilstandsrapporter for hele ejendommen, regnskaber eller referater, som du kan bruge til at klarlægge standen på ejendommen.

Forsikring når du køber lejlighed 3

Vil du leje din lejlighed ud?

Hvis du ønsker at leje din lejlighed ud fx gennem onlinetjenester, er du i begrænset omfang dækket af din indboforsikring. Det betyder, at du fx stadig er dækket ved brand, indbrud og visse vandskader, men det omfatter ikke, hvis lejeren fx begår tyveri eller hærværk i lejligheden.

Tjek dog altid med forsikringsselskabet, inden du fremlejer din lejlighed for at høre, hvordan du er dækket, og hvad du skal være opmærksom på.

Husk at tilpasse forsikringerne

Når du flytter i et nyt hjem, opstår der som regel nye forsikringsbehov. Det betyder også, at forsikringssummen på din indboforsikring kan ændre sig, når du vil leje eller købe en lejlighed. Derfor anbefaler vi også, at du altid bestiller et gratis forsikringstjek, hvor du i samråd med en rådgiver kan gennemgå dine forsikringsbehov. Det tager kun ti minutter.

Få del i overskuddet

Som medlem i GF får du del i overskuddet. Overskudsdeling er din sikkerhed for, at du ikke betaler mere end højst nødvendigt for dine forsikringer. Det koster ikke noget, hvis du vil skifte til GF. Vi står for det praktiske i forbindelse med skiftet, så alt, du skal sørge for, er at komme godt på plads i din nye lejlighed.

 

Få et gratis forsikringstjek