Tjekliste til huset

Det betaler sig at slukke for skærmen, komme op af sofaen og bruge foråret til at give huset et grundigt tjek efter vinteren. Med simpelt vedligehold kan du forebygge store reparationer og spare rigtig mange penge. Her får du en tjekliste, så det er nemt at få gennemgået de vigtigste ting. 

Du kan som husejer spare rigtig mange penge ved at give dit hus et forårstjek hvert år. En grundig, men simpel gennemgang af huset kan nemlig forebygge store reparationer og spare dig for mange penge.

Undgå dyr håndværkerregning

Det handler især om at tjekke taget, tagrender og nedløbsrør, facader og brønde. Typisk er der tale om mindre skader på taget eller soklen, som man med lidt snilde selv kan ordne. 

Men hvis disse småproblemer ikke bliver opdaget i tide og taget hånd om, kan de desværre udvikle sig til at blive en rigtig dyr fornøjelse, fordi det bliver nødvendigt at ringe efter en håndværker. 

I sidste ende kan det, der startede som et lille problem, udvikle sig til en skade, som ens forsikring måske ikke dækker, fordi den skyldes manglende vedligeholdelse. Derfor anbefaler vi, at du som husejer starter udesæsonen med at gå huset grundigt igennem. 

hand-writing-paper-with-pen

 

 

Tjekliste til det forårsklare hus

Taget
Det er vigtigt at tjekke taget for skader efter blæst, sne og regn, da utætheder kan give vand- og fugtproblemer i tagkonstruktionen. Brug evt. en stige og en kikkert. Husk sikkerhedsudstyr, hvis du selv udbedrer skader.

✓ Er der løse eller revnede tagsten/plader?

✓ Er rygningen løs eller revnet?

✓ Er skorstenen frostsprængt eller revnet?

✓ Er inddækninger ved vinduer, skorsten eller kviste tætte?

 


Tagrender og nedløbsrør
Det er vigtigt at tjekke, om husets tagrender fungerer, så vand kan ledes uhindret ned i afløbet. En stoppet tagrende kan give fugtskader på både tagkonstruktion og husets vægge. 

✓ Er tagrenderne stoppede af blade, skidt og snavs?

✓ Er tagrenderne og samlinger tætte?

 

Facader, sokkel, vinduer og døre
Det er vigtigt at tjekke gavle og mure for frostsprængninger, revner og løst puds, så vand og skadedyr ikke trænger ind.

✓ Er sålbænke revnede eller ødelagte?

✓ Er der tegn på råd eller svamp i træværket?

✓ Er glaslister og fuger intakte og tætte?

 

Kloak og brønde
Skader i kloak og brønde kan give problemer med fugt og svamp i kældre og vægge. 

✓ Er der kloaklugt i hus eller kælder?

✓ Er der stoppede kloakker eller afløb, som skal renses?

✓ Er der tegn på skader i kloak eller brønde?

 


Husforsikring
En god husforsikring dækker ikke alene brandskader og fx skybrudsskader. Du kan skræddersy husforsikringen, så den passer præcist til dit behov 

✓ Skal husforsikringen dække skader efter skadedyr, fx mår.

✓ Hvordan dækkes skader efter fx kraftig regn, fygesne og opstigende kloak-/regnvand?