Sådan undgår du stormskade 

Normalt er efterårs- og vintermånederne årets mest blæsende, men storme kan forekomme hele året. Som husejer skal du sørge for, at dit hus, din have og din terrasse kan klare en rusketur.
 
Et godt vedligeholdt hus står bedre imod, når Mr. Modvind kommer forbi. Så spar dig selv for ærgrelser og besvær ved at forebygge skader, inden DMI varsler storm.
Du kan se i dine forsikringsbetingelser, hvornår din forsikring dækker skader på grund af voldsomt vejr. 

Stil løse ting væk

Når DMI varsler storm, bør du derfor stille havemøbler, grill og terrassevarmere og lignende ting i haven væk, fx i lukket garage, kælder eller skur. Det samme gælder blomsterkrukker, haveredskaber og legeredskaber.

Se om der er varslet stormvejr

Trampolin

Trampolinen kan, med mindre den er gravet ned, kun gøres stormsikker ved at blive taget ned og stillet væk.

Alternativt kan du fx:

✓ Vende trampolinen på hovedet og stille noget tungt ovenpå

✓ Tage sikkerhedsnet og hoppedug af trampolinen, så kun stellet står tilbage

✓ Stille trampolinen i læ og lægge noget tungt over benene

✓ Sikre den med et særligt stormsikringssæt til trampoliner

Træer og hegn

Overvej om du bør fælde store træer, der står tæt ved dit eller naboens hus. Se også efter, om der bør fjernes rådne eller løstsiddende grene, som er i fare for knække af og falde ned - fx i taget på din bil - næste gang det blæser.

Hvornår har du sidst tjekket standen på hegn, stakit og plankeværk? Skal dele af hegnet udskiftes pga. råd og ælde eller måske er der brug for afstivning/ekstra sikring?

Tag

Et servicetjek af taget hvert efterår er en god ide. Er der løse rygsten, tagsten eller tagplader, så bør det selvfølgelig ordnes.

Tage af stålkonstruktion, skal være fastgjort sikkert til bygningen. Kontakt evt. en håndværker, hvis det er en opgave, du ikke selv kan eller vil klare.
 
Tjek også skorsten og antenne, når du alligevel er oppe på taget.
Forebyg storm skader inden det er for sent med GF

Før storm

✓ Luk døre, vinduer og porte. Husk også at lukke døre og alle vinduer i drivhuset

✓ Læg evt. flagstangen ned

✓ Hvis du har gang i en større, udvendig reparation, så skal presenninger fastgøres, og stilladser tjekkes

✓ Afstiv byggematerialer og nyopførte konstruktioner, der bliver påvirket af vinden.

 


Under storm

✓ Hvis taget bliver skadet, så fjern de ting indenfor, der kan blive skadet, hvis det begynder at regne eller sne ind

✓ Du skal ikke begynde at afdække et skadet tag, mens det stormer – det er alt for farligt

✓ Får du alvorlig skade på dit hus udenfor vores åbningstid, så ring efter hjælp hos GF's samarbejdspartnere.

Efter storm

✓ Få dækket vinduer/ruder af, som er gået i stykker, med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude

   eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude

✓ Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning

✓ Er der regn på vej, så flyt de ting, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade

✓ Kan du ikke selv klare det, så få fat i andre, der kan hjælpe dig. GF betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge flere skader

✓ Ring efter hjælp hos GF's samarbejdspartnere

✓ Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation

✓ Tag billeder/videoer af det ødelagte.

Hvornår dækker husforsikringen?

Din husforsikring dækker skader på bygningen, når det har blæst med mindst 17,2 meter pr. sekund – eller vindstyrke 10. 

Indboforsikringen dækker stormskade på genstande indenfor, hvis det er en følge af en samtidig stormskade på bygningen.

www.forsikringsvejret.dk kan du se, hvordan vejret har været præcist, hvor du bor. 

Kilde: Forsikring & Pension, GF Forsikring

De otte kraftigste storme

En orkan betegnes ved, at der måles vindstød over 32,6 m/s. Herunder er en oversigt over de otte voldsomste storme, som alle har fået målt vindstød på over 37 m/s:

1. Orkanen Bodil, 5.-6. december 2013: 57,4 m/s 
2. Orkanen Allan, 28. oktober 2013: 53,3 m/s
3. Orkanen Gorm, 29. november 2015: 47,3 m/s
4. Stormen Malik, 29.-30. januar 2022: 40 m/s
5. Stormen Egon, 10. januar 2015: 38,6 m/s
6. Stormen Otto, 17. februar 2023: 38,1 m/s

 

 

6. Stormen Ingolf, 29. oktober 2017: 38,6 m/s
7. Stormen Urd, 26. december 2016: 37,8 m/s
8. Stormen Nora, 18. februar 2022: 37,4 m/s

 

Fakta om storm og orkan

Vindens hastighed afgør, hvilken betegnelse vejrsituationen får. Er vindhastigheden mellem 13,9m/s og 24,4 m/s er der tale om kuling. Betegnelsen storm bruges ved vindhastigheder på 24,5 m/s og 32,6 m/s. Er vindhastigheden over 32,6 m/s – svarende til 117 km/t – er der tale om en decideret orkan.

 

Stormskade-2023

Storm: Se på dit hus og dine ting med blæstens øjne

Gør, hvad du kan for at forebygge på forhånd og for at begrænse skaden, hvis den alligevel sker.

Får du en skade på dit hus, indbo eller din bil på grund af storm, skal du melde skaden til os i GF med det samme.

Anmeld online nemt og hurtigt lige her

 

GF Skadehjælp: 72 24 43 33

• Luk døre, vinduer og porte. Husk også at lukke døre og alle vinduer i drivhuset.

• Læg evt. flagstangen ned.

• Hvis du har gang i en større, udvendig reparation, så skal presenninger fastgøres og stilladser tjekkes.

• Afstiv byggematerialer og nyopførte konstruktioner, der bliver påvirket af vinden.

• Fjern løse genstande udenfor, som fx krukker, parasoller, havemøbler og trampoliner. Alternativt kan genstandene fastgøres, så de ikke kan tages med af vinden.

Under stormen:

• Hvis taget bliver skadet, så fjern de ting indenfor, der kan blive skadet, hvis det begynder at regne ind.

• Du skal ikke begynde at afdække et skadet tag, mens det stormer – det er alt for farligt.

 

Efter stormen:

• Få dækket vinduer/ruder af, som er gået i stykker, med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude.

• Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning.

• Er der regn på vej, så flyt de ting, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade.

• Kan du ikke selv klare det, så få fat i andre, der kan hjælpe dig. GF betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge flere skader.

• Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation.

• Tag billeder/videoer af det ødelagte.

 

Kontakt

Bor du på Fyn, Langeland og Ærø? Ring til Belfor på tlf. 7026 8711 (døgnvagt)

Bor du i Jylland eller på Sjælland og øerne? Ring til Polygon DB på tlf. 7228 2819 (døgnvagt

Vi dækker, når vindstyrken mindst er 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund.

Indboforsikringen dækker stormskade på genstande indendørs, hvis det er en følge af en samtidig stormskade på bygningen.

På www.forsikringsvejret.dk kan du se, hvordan vejret har været præcist, hvor du bor.

Husforsikringen, sommerhusforsikringen og bilforsikringen.

VandskadeUskilt

Stormflod: Se på dit hus og dine ting med vandets øjne

Gør, hvad du kan for at forebygge på forhånd og for at begrænse skaden, hvis den alligevel sker.

Får du en skade på grund af indtrængende vand i dit hus, skal du afvente Naturskaderådets afgørelse.

Det er ikke muligt at købe en stormflodsforsikring hos et dansk forsikringsselskab.

Dine forsikringer undtager nemlig skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb.

Derfor vil det ikke være muligt at opnå dækning for følgeskaderne efter stormflod over dine forsikringer hos GF Forsikring.

Sørg for at skadebegrænse så vidt muligt.

Du ved først, om en skade er dækket af Naturskaderådet, når rådet har taget stilling til, om betingelserne for stormflod er opfyldt.

Vurderer Naturskaderådet, at betingelserne er opfyldt, hjælper GF Forsikring med at vurdere skadesomfanget og opgøre skaderne på vegne af rådet.

 

Naturskaderådet har afgjort, at der var stormflod på følgende steder efter højvandssituationen 21.- 23. december 2023:

  • Lokalt i den sydlige del af Nissum Fjord (Felsted Kog) syd for en linje mellem Fjandø og Damhus Å Havn

  • Aarhusbugten: Strækningen fra Studstrupværket til og med Dyngby Strand

  • Hele Odense Fjord og området nord herfor i Kattegat - afgrænset af en linje mellem Flyvesandet og Fyns Hoved

  • Kysten nord og øst om Sjælland fra Asnæs Fyr til Prøvestenens nordøstlige hjørne (København); inklusive Kalundborg Fjord, Sejerøbugten, Sjællands nordkyst og Øresundskysten, Roskilde Fjord og Isefjord.

  1. Du kan anmelde din stormflodsskade elektronisk på naturskadebasens hjemmeside

  2. Hvis du ikke kan finde en naturhændelse i netop dit område (postnummer) kan det skyldes, at Naturskaderådet endnu ikke har taget stilling til hændelsen. I så fald skal du vælge Ikke-erklæret naturskadehændelse i rullelisten, hvorefter du bliver bedt om at anføre en dato for hvornår du mener, at naturskadehændelse indtraf.

  3. Herefter skal du blot udfylde øvrige punkter og blanket.

 

OBS!

Du skal senest anmelde skaden to måneder efter skaden er sket – vi anbefaler dog, at du anmelder skaden hurtigst muligt.

Erstatningen fra Naturskaderådet kan blive nedsat eller bortfalde, hvis du har undladt at begrænse skaden.

Det er vigtigt at dokumentere kravet eks. i form af foto eller video.

Regler og bestemmelser om fx genhusning, elafgifter m.m. kan du finde i Naturskaderådets spørgsmål og svar. Klik her.

 

Brug for akut hjælp?

Har du akut brug for hjælp i forbindelse med stormflod, kan du kontakte skadeservice. Ring til Polygon DB på tlf. 7228 2819

Vi registrerer din sag og sender den til taksator.

Du vil blive kontaktet af taksator hurtigst muligt.

Du har mulighed for at blive genhuset, hvis du i forbindelse med stormflod har fået en skade, der gør huset ubeboeligt. Du skal dog bo i et hus, der er godkendt til beboelse.

Det er taksator, der vurderer, om genhusning er nødvendigt.

Du skal som husejer selv stå for at finde genhusning.

Du kan maksimalt få dækket 12.000 kr. om måneden til udgifter i forbindelse med genhusning.

Få nyheder fra GF Forsikring

Over 150.000 danskere får allerede nyhedsbrev fra os.
Vil du også være med?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev